Site Loader

16 ноября в офисе Рады азербайджанцев Украины, состоялась встреча делегации Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой с лидерами и членами азербайджанской диаспоры, среди которых присутствовали старейшины и создатели азербайджанской диаспоры Украины: экс-посол Азербайджана в Украине профессор Талят Алиев, профессор Ариф Гулиев, профессор Эльдар Махмудов, профессор Фархад Туранлы, а также религиозные деятели Шейх Шакир Яхьяев, Гаджи Абульфаз Гасымов, Председатель Всеукраинской Азербайджанской Молодёжной Организации Дамед Аскеров, Народный артист Украины Гурбан Аббасов и другие деятели науки и культуры.


С приветственными словами открыл мероприятие Генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Сеид Гадмалиев, который сообщил присутствующим о проведенной работе с момента создания РАУ, о проведенных встречах во время парламентских выборов, о проводимых мероприятиях ОДАУ и ОКАУ, о регулярном оказании помощи столичному Детскому приюту «Березка» ККА возглавляемым Олегом Крапивиным, о встречах руководителей диаспоры с руководителями Министерства внутренних дел Украины, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы Украины и т.д.


Далее выступил руководитель аппарата Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Дашгын Раджабли, который передал участникам встречи приветственные слова Председателя Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова. Д.Раджабли высоко оценил шаги, предпринятые украинскими азербайджанцами в направлении единства, организации и организованной деятельности, а также рассказал о новых и важных проектах, реализуемых Государственным комитетом. Он отметил, что визиты Председателя Госкомитета и делегаций за границу активизировались, масштабы охвата значительно расширились, что оказало значительное и положительное влияние на расширение движения азербайджанской диаспоры. Д.Раджабли рассказал о крупномасштабных проектах Государственного комитета, Diaspor TV, Diaspor FM, летних молодежных лагерях диаспоры, Фонде поддержки азербайджанской диаспоры. К вниманию членов азербайджанской диаспоры были доведены важность получения нашими соотечественниками, проживающими в зарубежных странах, хорошего образования, открытие воскресной школы “Карабах”, подготовка по инициативе комитета книги “Азербайджанский язык”, возможность налаживания азербайджанцами контактов друг с другом посредством карты диаспоры, сущность и миссия программы “Родина не далеко”. Было подчеркнуто расширение сферы охвата зарубежных визитов Председателя Государственного комитета, интенсивность проведения встреч с азербайджанской диаспорой, повышение показателей качества деятельности диаспоры, принятие важных мер по формированию и укреплению единства наших соотечественников, цель создания координационных советов, особая роль данного института в организационном становлении азербайджанцев. В ходе выступлений была дана высокая оценка деятельности нашей диаспоры в Украине.

На мероприятии выступили соучредители РАУ Хикмет Джавадов (ОДАУ), и Ровшан Тагиев (ОКАУ), которые рассказали присутствующим о деятельности организации, о новых стратегиях и планах на будущее. Они подчеркнули большое число наших соотечественников в этой стране и высказали свое мнение о том, каким образом можно расширить РАУ, сделать его более мощным, и о необходимости увеличения количества азербайджанских школ в выходные дни.
На мероприятии также присутствовали представители азербайджанской диаспоры, включая молодежь, а также представители СМИ.

На встрече были выслушаны предложения и проблемы наших соотечественников, подчеркнуто, что будут предприняты шаги по их решению. На таких встречах с организациями диаспоры было подтверждено, что цель состоит в том, чтобы выслушать наших соотечественников, обменяться с ними идеями и помочь решить существующие проблемы.
Комитету была выражена признательность и благодарность за проявленное внимание к азербайджанской диаспоре.

Komitə nümayəndələri Ukrayna Azərbaycanlıları ilə görüşüblər

Kiyevə səfər çərçivəsində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) toplantısında iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən Dövlət Komitəsinin aparat rəhbər Daşqın Rəcəbli toplantı iştirakçılarına sədr Fuad Muradovun salamlarını çatdırıb. Aparat rəhbəri Ukrayna azərbaycanlılarının birlik, təşkilatlanma və mütəşəkkil fəaliyyət göstərmək yolunda atdığı addımları yüksək qiymətləndirərək, Dövlət Komitəsinin həyata keçirdiyi yeni və mühüm layihələrdən danışıb.

Qeyd edib ki, Dövlət Komitəsi sədrinin və nümayəndə heyətlərinin xaricə səfərləri intensivləşib, əhatə dairəsi genişlənib və bu məqam diaspor hərəkatının genişlənməsinə çox ciddi və müsbət təsir göstərib.

Toplantıda Diaspor TV, Diaspor FM, Diaspor xəritəsi və Diaspor Gənclərinin Yay Düşərgələri, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu barədə ətraflı məlumat verilib. Diaspor FM-in getdikcə daha çox dildə yayımlanması üçün addımlar atıldığı, xaricdə yaşayan onlarla gəncin Yay Düşərgələri vasitəsilə ilk dəfə Azərbaycana gəldiyi, tarixi Vətənləri ilə tanış olduğu, bu düşərgələrin onların şəbəkələşməsində böyük rol oynadığı vurğulanıb. Tədbirdə Dəstək Fonduna layihələrlə müraciət etmək qaydaları bir daha izah olunub.

Xaricdəki həftəsonu məktəblərinin, xüsusilə də “Qarabağ” Azərbaycan məktəblərinin yaradılmasına və fəaliyyətinə diqqət cəlb edilib, Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə hazırlanan “Azərbaycan dili” dərsliyinin yaxın müddətdə xaricdəki soydaşlarımıza çatdırılacağı bildirilib.

Diaspor təşkilatları ilə bu cür görüşlərin keçirilməsində məqsədin soydaşlarımızı dinləmək, onlarla fikir mübadiləsi aparmaq və mövcud problemlərin həllinə kömək etmək olduğu bir daha nəzərə çatdırılıb.

UAR-da təmsil olunan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri çıxış edərək, sözügedən qurumun fəaliyyətindən, Ukraynadakı əhatə dairəsindən, görülən işlərdən danışıblar. Onlar bu ölkədə soydaşlarımızın sayının çox olduğunu vurğulayaraq, UAR-ın sıralarının genişlənməsi, daha böyük gücə çevrilməsi üçün məqbul olan yolları, həftəsonu Azərbaycan məktəblərinin sayının artırılmasının vacibliyi barədə fikirlərini söyləyiblər.

Soydaşlarımız Dövlət Komitəsinin xarici ölkələrdə mütəmadi olaraq görüşlər keçirməsini, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılmasını, eləcə də diaspor.gov.az saytının aktivliyini, Diaspor TV-nin fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər.

Tədbirdə soydaşlarımızın sualları cavablandırılıb, onların səsləndirdikləri təkliflər barədə rəhbərliyə məlumat veriləcəyi bildirilib.